Historie:
Geschichte:

In de 50-er jaren kwamen een aantal leden van Fanfare "Les Montagnards" uit Bergen (Limburg) op het idee om een hofkapel op te richten, die met de Bergse carnaval de activiteiten muzikaal kon ondersteunen. Zij begonnen met een groep van 13 personen aan wat sinds 1972 "Die Berger Musikanten" heet. In het begin werd er in principe alleen met dorpsfeesten gespeeld, zoals met de carnaval of kermis. Het repertoire bestond uit carnavalsschlagers, feestmuziek en wat Duitstalige schlagers. De kapel stond in deze periode onder leiding van Jeu Hesen.  

Nadat de kapel verschillende jaren op deze manier gefunctioneerd had, kwamen er een aantal veranderingen. In de 60-er en 70-er jaren veranderde het repertoire. Er werden meer Egeländer- en Oberkrainernummers gespeeld, en er kwamen meer optredens. Veel van de nieuwe optredens vonden plaats bij onze Oosterburen, vandaar ook onze naam. Op feesten zoals kermissen en Beierse avonden was de blaaskapel regelmatig van de partij.

Eind jaren '70 en begin jaren '80 stond de kapel onder leiding van Jo Triepels, In deze periode bleef de kapel doorgaan met waar ze mee was begonnen. Verder volgden er een aantal grotere internationale optredens, zoals het optreden te Gurmels, Zwitserland, in 1980. Er kwamen weer wat kleine veranderingen in het repertoire: er kwamen o.a. wat Mexicaanse en Zuid Amerikaanse stukken bij, en af een toe een bekende smartlap of schlager.

Vanaf eind jaren '80 komt de kapel onder leiding te staan van onze huidige dirigent, Frank Knoops, die de kwaliteiten van het orkest heeft verbreed tot het huidige niveau. Mede dankzij een goede geluidsinstallatie is het orkest in staat zangnummers ten gehore te brengen en grotere optredens te verzorgen. In het repertoire vinden we nu ook wat modernere werken terug, zodoende is onze naam veranderd van blaaskapel naar BLAASORKEST.

Blaasorkest Die Berger Musikanten heeft een zeer uitgebreid repertoire met ongeveer 160 muziekstukken. Voor elk wat wils, van Polka tot Wals en van Tsjechische muziek tot (licht) modern. Het is onmogelijk om alle titels te vermelden.

We nodigen u graag uit om een optreden te bezoeken.

Die Berger Musikanten zijn in staat om een avondvullend en afwisselend programma ten gehore te brengen op elk feest, voor jong en oud, voor kleine en (hele) grote gezelschappen.

In die 50-er Jahren hatten einige Mitglieder von Fanfarezugverrein "Les Montagnards" aus Bergen (Niederlande) das Idee eine Blaskapelle zu grunden. Diese Kapelle war tätig in der Karnavalszeit um Aktivitäten muzikalisch zu unterstützen. Es fäng an mit eine Gruppe von 13 Personen, die zeit 1972 "Die Berger Musikanten" hiessen. Im anfang wurde allein auf Dorffesten musiziert, sowie in der Karnavalswoche oder auf der Kirmes. Das repertoire war aufgebaut aus Karnavalsschlagers, Festmusik und einige Deutschsprächiche Schlager. Die Kapelle hatte damals Jeu Hesen als Dirigent.  

Nachdem die Kapelle verschiedene Jahren sofalls functioniert hätte, kamen einige Änderungen. In die 60-er und 70-er Jahren änderte das Repertoir. Es kamen mehr Egeländer- und Oberkrainermelodiën in das Repertoire und es kamen mehr Auftritte. Vielen von diese Auftritten fanden (und finden) statt in Deutschland, dafalls auch unsere Deutsche Name. Auf Festen wie Kirmesen und Bayrische Abenden war die Kapelle regelmässig da.

Ende Jahren '70 und Anfang Jahren '80 war Jo Triepels dirigent von "Die Berger Musikanten". In diesen Zeitraum gang die Kapelle durch mit das gleiche Repertoir. Es gab einige grössere internazionale Auftritte, sowie ein Auftrit in Gurmels in der Schweiz in 1980. Es kamen wieder einige kleine Änderungen in das Repertoir: einige Mexicanische und Süd-Amerikanische nummern kamen dazu.

Zeit ende Jahren '80 gab es wieder eine Dirigentenwechsel. Unsere heutige Dirigent Frank Knoops fäng an. Er verbreittete die Kwalitäten von die Kapelle bis unseren heutigen Niveau. Auch hat die Kapelle in ab diese Zeit investiert in ein gute Audio-installation, was auch Sang und den Sound verbessert. Auch grössere Auftritte können wir jetzt einfager verzorgen. In das Repertoir finden Sie jetzt auch einige moderne Süd-Amerikanische Nummern und mehrere Tsjechischen Polka's.